Bookstore

ประกาศ !!

งานจำหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน (BookStore)
เปิดจำหน่ายหนังสือปกติ ณ BookStore อาคารศูนย์บรรณสารฯ
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
และสำหรับการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์
สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(การซื้อหนังสือในรูปแบบออนไลน์
โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง!!)

 1. เข้าตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีจำหน่าย
  โดยเข้าตรวจสอบข้อมูล รหัสวิชา ชื่อวิชา ราคา ให้เรียบร้อย
 2. วิธีการซื้อหนังสือ
  - ให้ค้นหาหนังสือ โดยค้นหาจากรหัสวิชา หรือชื่อวิชาแบบย่อๆ
  - หากต้องการซื้อให้กดปุ่มตระกร้าสินค้า
  - กดครั้งแรกระบบให้ลงชื่อเข้กดครั้งแรกระบบให้ลงชื่อเข้าระบบ
  - ให้สมัครสมาชิกก่อน โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนให้ครบถ้วน
  - ให้เลือกหนังสือลงตระกร้าแล้วตรวจสอบข้อมูลในตระกร้าให้เรียบร้อย
  - ยืนยันข้อมูลการสั่งซื้อ
  - โอนเงินตามเลขบัญชีที่ให้ในหน้านั้น
  - ส่งหลักฐานโดย Upload มาเก็บไว้ในระบบตามเลขที่ใบสั่งซื้อ
 3. การส่งหนังสือ
  - เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเปิดหลักฐานการโอนเงินในระบบ Online
  - เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือให้นักศึกษา โดยผ่านบริษัทขนส่ง Kerry
  - เจ้าหน้าที่อัปเดทสถานะการส่งหนังสือผ่านระบบ Online
  - สามารถเข้ามาดูสถานะการสั่งซื้อผ่านระบบ Online ได้
 4. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
  - คุณศักชัย หันขุนทด เจ้าหน้างานผลิตเอกสารการเรียนการสอน
  - โทรศัพท์ 0862445262
 5. การโอนเงิน
  - ข้อมูลการโอนเงินอยู่ในระบบตระกร้าสินค้า
  - เมื่อตรวจเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้โอนเงินชำระค่าหนังสือ
  - ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ Online
ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณศักชัย หันขุนทด เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารการเรียนการสอน
- โทรศัพท์ 0862445262